21 Cdo 678/2014
Datum rozhodnutí: 10.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 678/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. N. , zastoupeného Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova č. 36/31, proti žalované Církvi československé husitské , církevní organizaci se sídlem v Praze 6, Wuchterlova č. 523/5, IČO 00445185, zastoupené Mgr. Jiřím Oswaldem, advokátem se sídlem v Praze 1, Bílkova č. 132/4, o neplatnost rozvázání služebního poměru a o zaplacení dlužné mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 314/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2013, č. j. 25 Co 354/2013-91, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2013, č. j. 25 Co 354/2013-91, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu, který byl vyjádřen přímo v této věci - v předchozím usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2012, č. j. 21 Cdo 4075/2011-51 (§ 243g odst. 1 věta první, § 226 odst. 1 o. s. ř.), a je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1487/2003, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 628/2006, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2008, sp. zn. 21 Cdo 702/2007, uveřejněné pod č. 61 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2009); není proto důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Žalobcem v dovolání požadované předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí o předběžných otázkách, není důvodné, neboť řešení jím formulovaných předběžných otázek nebylo pro rozhodnutí v projednávané věci významné (určující).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu