21 Cdo 676/2014
Datum rozhodnutí: 14.08.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 676/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobkyně Mgr. M. L. , zastoupené JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem v Brně - Židenicích, Bubeníčkova č. 502/42, proti žalovanému Masarykovu onkologickému ústavu, příspěvkové organizaci se sídlem v Brně, Žlutý kopec č. 7, IČO 00209805, o úpravu potvrzení o zaměstnání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 205/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. července 2013 č. j. 15 Co 238/2013-64, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu):
Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2013 č. j. 15 Co 238/2013-64 není vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění (náhradě nákladů řízení) nepřevyšujícím 50.000,- Kč, a protože peněžité plnění přiznané výrokem o náhradě nákladů řízení nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění z pracovněprávního vztahu, o který šlo ve věci samé, neboť ve výroku o náhradě nákladů řízení se zvláštní povaha tohoto vztahu dovolující prolomení stanoveného limitu nijak neprojevuje (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, které bylo uveřejněno pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. srpna 2014
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu