21 Cdo 630/2015
Datum rozhodnutí: 19.02.2016
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 164 o. s. ř.21 Cdo 630/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně L. Š. , zastoupené Mgr. Eliškou Smelikovou, advokátkou se sídlem v Návsí č. p. 475, proti žalované MUDr. Mileně Bemerové se sídlem v Třinci, Husova č. 289, IČO 49562509, zastoupené JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje č. 398, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 16 C 151/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2014 č. j. 16 Co 180/2014-97, takto:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. prosince 2015 č. j. 21 Cdo 630/2015-116 se opravuje údaj o sídle advokátky Mgr. Elišky Smelikové tak, že správně zní "v Návsí č. p. 475".
O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2015 č. j. 21 Cdo 630/2015-116 bylo označeno sídlo advokátky Mgr. Elišky Smelikové (v souladu se stavem zápisu jejího sídla v Seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou) "ve Frýdku - Místku, Návsí č.p. 475". Vzhledem k tomu, že obec Návsí ve skutečnosti není součástí Frýdku - Místku, Nejvyšší soud zřejmou nesprávnost v označení sídla advokátky Mgr. Elišky Smelikové podle ustanovení § 243b a 164 o.s.ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. února 2016 JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu