21 Cdo 6054/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 6054/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně A. M. , proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, IČO 00150096, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o žalobě pro zmatečnost podané S. M. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. května 2012, č. j. 1 Co 85/2012-66, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod 25 C 9/2008, o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2016, č. j. 5 Co 11/2016-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


S. M. podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 11/2016-133.
Podáním dovolání vznikla S. M. povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. I když žádal o osvobození od soudních poplatků, byl povinen jej uhradit, neboť u S. M. nejsou vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.
S. M. dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2017, č. j. 21 Cdo 6054/2016-182.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání S. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 3. 2016, č. j. 5 Co 11/2016-133, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu