21 Cdo 6034/2016
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 6034/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce Mgr. R. K., zastoupeného Mgr. Lindou Kasha, advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Uhelný trh č. 414/9, proti žalovanému Policejnímu prezidiu ČR v Praze 7 Holešovicích, Strojnická č. 935/27, o odškodnění služebního úrazu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 53/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2015 č. j. 23 Co 261/2015-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2015 č. j. 23 Co 261/2015-17 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2017

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu