21 Cdo 6015/2016
Datum rozhodnutí: 20.02.2017
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 6015/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně J. K. , proti žalované SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. , se sídlem v Praze 10, Nákupní č. 389/1, IČO 272 07 048, vymazané z obchodního rejstříku dne 22.12.2016, o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 45/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2016 č.j. 30 Co 36/2016-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.2.2016 č.j. 30 Co 36/2016-162, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 13.12.2015 č.j. 16 C 45/2015-153, jímž bylo rozhodnuto, že soud nepřiznává žalobkyni ustanovení advokáta ex offo .
Žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání. Protože žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 21.11.2015 č.j. 16 C 45/2015-146 pravomocně zamítnuta (protože jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř.), a protože žalobkyně ani poté, co byla dne 26.4.2016 vyzvána Obvodním soudem pro Prahu 10, aby si ve lhůtě 3 týdnů zvolila právního zástupce pro dovolací řízení, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 20. února 2017 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu