21 Cdo 596/2011
Datum rozhodnutí: 16.02.2012
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 596/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce S. M., proti žalované B. O. , o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. července 2009, č. j. 1 Co 135/2009-44, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 177/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. prosince 2010, č. j. 1 Co 255/2010-105, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 12. 2010, č. j. 1 Co 255/2010-105, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2010, č. j. 23 C 177/2008-61 (o nepřiznání osvobození od soudních poplatků a o neustanovení zástupce z řad advokátů žalobci pro řízení o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 7. 2009, č. j. 1 Co 135/2009-44, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2009, č. j. 23 C 177/2008-27, o zastavení řízení o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost pro nezaplacení soudního poplatku) není podle ustanovení § 237, § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. přípustné (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, uveřejněné pod č. 152 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 139/2006, uveřejněné pod č. 64 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. aniž by se mohl věcí dále zabývat odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243c, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. února 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu