21 Cdo 5869/2016
Datum rozhodnutí: 19.01.2017
Dotčené předpisy: čl. 241b odst. 2 o. s. ř., čl. 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5869/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci péče o nezletilou K. J. , zastoupené E. J., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Karviné, jako kolizním opatrovníkem, dcery matky D. B. , zemřelé dne 19. listopadu 2012, otce V. J. , nyní ve výkonu trestu odnětí svobody v Ústavu na výkon trestu odnětí svobody R., za účasti navrhovatele Města Bohumína se sídlem městského úřadu v Bohumíně, Masarykova č. 158, IČO 00297569, o zbavení rodičovské odpovědnosti, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 41 P 362/2013, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. července 2016 č. j. 56 Co 153/2016-113, takto:

I. Řízení o dovolání otce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2016 č. j. 56 Co 153/2016-113 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2017 JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu