21 Cdo 5735/2016
Datum rozhodnutí: 08.02.2017
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5735/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně AQ fin s. r. o. se sídlem v Rokycanech, Gottliebova č. 34, IČO 24138614, proti žalovanému J. K. , o 968,- Kč s příslušenstvím, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané žalovaným proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. května 2012, č. j. 44 EC 1127/2011-39, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 EC 1127/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2016, č. j. 22 Co 450/2015-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalovaný podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, č. j. 22 Co 450/2015-91.

Podáním dovolání žalovanému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U žalovaného nejsou vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.

Žalovaný dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 1. 2017, č. j. 21 Cdo 5735/2016-104.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2016, č. j. 22 Co 450/2015-91, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2017


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu