21 Cdo 571/2014
Datum rozhodnutí: 11.03.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 571/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce I. S., zastoupeného Mgr. Pavlem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Mohelnici, Okružní č. 591/10, proti žalované Siemens, s.r.o. se sídlem v Praze, Siemensova č. 1, IČO 002 68 577, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 40/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. září 2013 č.j. 16 Co 51/2013-156, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2013 č. j. 16 Co 51/2013-156 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že v posuzované věci není dána příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu