21 Cdo 5685/2016
Datum rozhodnutí: 02.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5685/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně ITBUSINESS, s.r.o. , se sídlem v Mnichově Hradišti, Jiráskova č. 600, IČO 27449688, zastoupené Mgr. Markem Nemethem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 55, proti žalovanému D. K. , zastoupenému JUDr. Alešem Tolnayem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, náměstí Republiky č. 946, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 20 C 29/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. července 2016 č. j. 23 Co 153/2016-259, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Aleše Tolnaye, advokáta se sídlem v Mladé Boleslavi, náměstí Republiky č. 946.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2016 č. j. 23 Co 153/2016-259 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat; k vymezení přípustnosti dovolání srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, anebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Vymezením, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), nemůže být ani dovolatelkou uvedený odkaz na tvrzené odchýlení se odvolacího soudu od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, neboť dovolatelka ve skutečnosti podrobuje kritice výhradně skutková zjištění, z nichž odvolací soud při svém rozhodování vycházel.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2017
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu