21 Cdo 5650/2015
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5650/2015


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce JUDr. J. S. , proti žalovanému R. P. , o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 31. července 2007, č. j. 8 C 54/2003-108, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 239/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 12 Co 545/2014-101, takto:
I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného R. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 12 Co 545/2014-101, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. ledna 2016
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu