21 Cdo 5639/2016
Datum rozhodnutí: 10.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5639/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci péče o nezletilé děti P. a N. T. , obě bytem u matky, zastoupené Magistrátem města Jihlavy jako opatrovníkem, děti rodičů H. T. , zastoupené JUDr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Majakovského č. 1517/10, a M. T. , o změně rozsahu vyživovací povinnosti otce, o uložení pořádkové pokuty otci, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 7 P 77/2011, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. června 2016 č.j. 54 Co 378/2016-417, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.6.2016 č. j. 54 Co 378/2016-417 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. ledna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu