21 Cdo 5615/2015
Datum rozhodnutí: 09.02.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5615/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D. v právní věci žalobkyně E. K. , zastoupené JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1062/58, proti žalovanému V. J. P. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2009 č.j. 19 Co 505, 590/2009-151, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Co 505, 509/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. dubna 2014 č.j. 4 Co 238/2013-239, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16.4.2014 č.j. 4 Co 238/2013-239 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat; předpoklad přípustnosti dovolání vůči rozhodnutí odvolacího soudu nelze vymezit jen uvedením údaje, že "rozhodnutí má po právní stránce zásadní právní význam" (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. února 2016
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. pověřený člen senátu