21 Cdo 5611/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 5611/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce B. V. , proti žalovaným 1) JUDr. L. Š. a 2) A. Š. , zastoupené JUDr. Ladislavem Šrámkem, o obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 18. listopadu 1997, č. j. 5 C 520/94-93, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 5 C 543/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2015, č. j. 25 Co 213/2015-162, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2015, č. j. 25 Co 213/2015-162. Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu. 2 Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení, a rovněž jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2017, č. j. 21 Cdo 5611/2016-203.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2015, č. j. 25 Co 213/2015-162, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017
JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D. předseda senátu