21 Cdo 5557/2016
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5557/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. L. , zastoupeného JUDr. Pavlem Procházkou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Jiráskova č. 568, proti žalované hcentrum.cz a.s. , se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 105/68, IČO 639 99 366, zastoupené JUDr. Jiřinou Lužovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Dušní č. 22, o úpravu potvrzení o zaměstnání, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 140/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. října 2015 č. j. 16 Co 164/2015-136 takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2015 č. j. 16 Co 164/2015-136 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat; k vymezení přípustnosti dovolání srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 anebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu