21 Cdo 5514/2015
Datum rozhodnutí: 28.12.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 138 odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 5514, 5516/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M., proti žalované České republice - Okresnímu soudu v Olomouci se sídlem v Olomouci, tř. Svobody č. 16, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 17 Nc 107/2013, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. března 2014, č. j. 69 Co 2/2014-99, a ze dne 29. září 2014, č. j. 69 Co 306/2014-174, takto:
I. Dovolací řízení se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce podal dovolání (a žalobu pro zmatečnost) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. 3. 2014, č. j. 69 Co 2/2014-99, a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. 7. 2014, č. j. 17 Nc 107/2013-143, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2014, č. j. 69 Co 306/2014-174, mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (a žalobu pro zmatečnost) byla zamítnuta; žalobce následně napadl dovoláním i usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 9. 2014, č. j. 69 Co 306/2014-174.
Podáním obou dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.
U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o svévolné a zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z obou dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2014, č. j. 17 Nc 107/2013-186.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovoláních proti usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. března 2014, č. j. 69 Co 2/2014-99, a ze dne 29. září 2014, č. j. 69 Co 306/2014-174, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacích řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. prosince 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu