21 Cdo 5490/2016
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5490/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci péče o nezletilou K. Š. , zastoupenou městem Rokycany se sídlem Městského úřadu města Rokycany, Masarykovo náměstí č. 1, jako opatrovníkem, dceru Š. Š. , zastoupenou Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem v Praze 6, Bělohorská č. 185, a J. Š. , zastoupeného Mgr. Štěpánkou Brožovou, advokátkou se sídlem v Berouně, Husovo náměstí č. 44, o úpravu výchovy, výživy a styku pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 8 Nc 503/2015, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. září 2016 č. j. 10 Co 236/2016-89, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání matky proti výroku I., II., III. a IV. rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 9. 2016 č. j. 10 Co 236/2016-89, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jež byl vydán ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s.).

Nejvyšší soud České republiky dovolání matky proti výroku V. rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 9. 2016 č. j. 10 Co 236/2016-89, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a z předloženého spisu nevyplývá, že by matka doložila, že vynaložila náklady přesahující částku 50 000 Kč a že by uhrazení těchto nákladů v řízení požadovala, tímto výrokem bylo tedy rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [srov. § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. února 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu