21 Cdo 5486/2015
Datum rozhodnutí: 28.12.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 5486/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce B. V. , proti žalovaným 1) A. Š. a 2) JUDr. L. Š. , o nejasné podání, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 0 Nc 2129/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2014, č. j. 19 Co 483/2014 - 13, takto:
I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce B. V. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2014, č. j. 19 Co 483/2014 - 13, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. prosince 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu