21 Cdo 5482/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 138 odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5482/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně M. K. , proti žalované České republice Ministerstvu financí se sídlem v Praze 1, Letenská č. 525/15, IČO 00006947, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČO 69797111, o náhradu škody, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 11. prosince 2012, č. j. 36 Co 263/2008-207, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 8 C 358/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 16. září 2016, č. j. 36 Co 212/2016-328, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 16. 9. 2016, č. j. 36 Co 212/2016-328.
Podáním dovolání žalobkyni vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U žalobkyně nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť nedoložila, že by se její poměry od rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 23. 11. 2012, č. j. 36 Co 263/2008-181 (jímž byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení advokáta pro odvolací řízení s odůvodněním, že u žalobkyně nejsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků), změnily.
Žalobkyně dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 1. 2017, č. j. 21 Cdo 5482/2016-338.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 16. 9. 2016, č. j. 36 Co 212/2016-328, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2017


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu