21 Cdo 547/2003
Datum rozhodnutí: 28.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 547/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce L. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému D. M., a.s., o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 118/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. února 2002, č.j. 16 Co 7/2002-83, takto :

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu Ostravě ze dne 18.2.2002, č.j. 16 Co 7/2002-83, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 30.5.2001, č.j. 26 C 118/2000-63, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce - s ohledem na to, že v dovolání byl uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu, dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. - zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2003

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu