21 Cdo 5453/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 234c odst. 1 věta první o. s. ř., § 69 předpisu č. 262/2006Sb., § 72 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 5453/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. Z. Z. , proti žalované České republice - České obchodní inspekci, se sídlem v Praze 2, Štěpánská č. 567/15, IČO 000 20 869, o 296.292,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 161/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2016 č. j. 62 Co 96/2016-340, takto:

Dovolání žalované se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalované proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27.4.2016 č.j. 62 Co 96/2016-340, jímž byl rozsudek soudu prvního stupně ohledně částky 296.292,- Kč potvrzen, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce důsledků neplatnosti výpovědi určené v řízení podle ustanovení § 72 zák. práce a povahy náhrady mzdy u důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 69 zák. práce srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.5.2012 sp. zn. 21 Cdo 1511/2011, popřípadě odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17.4.2014 sp. zn. 21 Cdo 2413/2013, rozsudku ze dne 22.10. 2013 sp. zn. 21 Cdo 3862/2012 a další] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části, v níž dovolatel uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (nesouhlasí-li se skutkovými zjištěními, na nichž odvolací soud založil své právní posouzení věci), dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 18. ledna 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu