21 Cdo 5432/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř., § 10 předpisu č. /Sb.21 Cdo 5432/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobců a) Ing. V. T. , b) Ing. A. R. , c) Ing. J. S. , všech zastoupených JUDr. Raem Uppaluri, advokátem se sídlem v Praze 1, Hybernská č. 1007/20, proti žalované ARMABETON, a.s. , se sídlem v Praze 4, Antala Staška č. 30, IČO 000 14 818, zastoupené JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 299/23, o zaplacení žalobci a) 1.292.365 Kč s příslušenstvím, žalobkyni b) 1.291.480 Kč s příslušenství a žalobci c) 1.698.650 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 234/96, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. října 1998 č.j. 15 Co 282/98-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce a) je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 19.015,15 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Věry Bognárové, advokátky se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 299/23.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 4.9.2000 č.j. 80 K 59/99-273-278 byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka ARMABETON, a.s., se sídlem v Praze 4, Antala Staška č. 30, IČO 000 14 818, který byl zrušen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20.5.2015 č.j. 80 K 59/99-1891. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.6.2015 a k témuž dni skončilo i zákonné přerušení dovolacího řízení dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání ve znění tehdejších předpisů.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.10.1998 č.j. 15 Co 282/98-64 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť žalobce a) podáním ze dne 19.1.2016 vzal dovolání zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu