21 Cdo 5409/2014
Datum rozhodnutí: 04.03.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.



21 Cdo 5409, 5410/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce S. M. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2013 č. j. 8 Co 269/2013-44 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2014 č. j. 8 Co 81/2014-110, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Nc 2/2013, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2013 č. j. 8 Co 269/2013-44 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2014 č. j. 8 Co 81/2014-110 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastavil, neboť soudní poplatek z dovolání nebyl ani přes výzvu učiněnou usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2015 č. j. 21 Cdo 5409, 5410/2014-144 ve stanovené lhůtě zaplacen.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu