21 Cdo 540/2014
Datum rozhodnutí: 27.02.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 540/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné SMART Capital, a.s. se sídlem v Olomouci, Hněvotínská č. 241/52, IČO 26865297, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 536/22, proti povinné I. T. , zastoupené JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární č. 7, pro 24.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 5203/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. dubna 2013, č. j. 26 Co 655/2012 - 26, takto:
Dovolání povinné se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. dubna 2013, č. j. 26 Co 655/2012 - 26, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. - k tomu srov. článek II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.]. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. února 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu