21 Cdo 5399/2015
Datum rozhodnutí: 11.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5399/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci zástavního věřitele Hypoteční banky, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 13584324, proti zástavním dlužníkům 1) M. K. a 2) A. K., oběma zastoupeným JUDr. Zbyňkem Kovářem, advokátem se sídlem v Trutnově, Havlíčkova č. 110, o soudní prodej zástavy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 42 C 362/2014, o dovolání zástavních dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. července 2015 č.j. 12 Co 114/2015-102, takto:

I. Dovolání zástavních dlužníků se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavních dlužníků proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.7.2015 č.j. 12 Co 114/2015-102 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelé výhrady proti dostatečnosti skutkových zjištění soudů); v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. prosince 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu