21 Cdo 5375/2015
Datum rozhodnutí: 07.01.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb., § 73a odst. 1, 2 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 5375/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D v právní věci žalobkyně Ing. M. Č. , zastoupené Mgr. Markem Nemethem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1015/55, proti žalované Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. se sídlem v Praze 2, Římská č. 2135/45, IČO 469 73 451, o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 259/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2015 č.j. 23 Co 19/2015-266, takto: I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.5.2015 č.j. 23 Co 19/2015-266 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod [dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že byly splněny podmínky ustanovení § 73a odst.1,2 zák. práce pro platnou výpověď z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, zpochybňuje-li zejména správnost hodnocení důkazů odvolacím soudem vztahujících se ke zjištění, zda žalovaná ke dni dání výpovědi měla pro žalobkyni jinou práci odpovídající jejímu zdravotnímu stavu a kvalifikaci (k hodnocení výpovědi svědka B. srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.2.2004 sp. zn. 21 Cdo 1863/2003)], než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 7. ledna 2016 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu