21 Cdo 5346/2014
Datum rozhodnutí: 19.02.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 a § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 138 o. s. ř.21 Cdo 5346/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně České účetní rady, spolku se sídlem v Praze 3, Olšanská č. 2643/1a, IČO 26983567, proti žalované S. M. S. , o 149.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 8 C 34/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12. března 2013, č. j. 22 Co 172/2013-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12. 3. 2013, č. j. 22 Co 172/2013-30, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Podáním dovolání žalobkyni vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Ačkoliv u žalobkyně nejsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu, žalobkyně soudní poplatek z dovolání nezaplatila ve stanovené lhůtě ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2014, č. j. 21 Cdo 3189/2014-66.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. února 2015 JUDr. Mojmír Putna předseda senátu