21 Cdo 5310/2015
Datum rozhodnutí: 21.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 369 odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 5310/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně V. T. , zastoupené JUDr. Katarínou Zouharovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Halounova č. 3196/6, proti žalované Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, státní přispěvkové organizaci se sídlem v Havlíčkově Brodě, Rozkošská č. 2322, IČO 001 79 230, zastoupené JUDr. Hanou Kameníkovou, advokátkou se sídlem v Třešti, Nádražní č. 175/8, o 182.171,- Kč s příslušenstvím, za účasti České pojišťovny a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 452 72 956, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 30/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. května 2015 č.j. 21 Co 477/2014-411, takto:

Dovolání žalované se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.5.2015 č. j. 21 Co 477/2014-411 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod [dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že je dána příčinná souvislost mezi následky pracovního úrazu ze dne 3.9.2009 a přechodem žalobkyně z práce všeobecné zdravotní sestry ve vícesměnném provozu na práci všeobecné zdravotní sestry v jednosměnném provozu (od června 2010) na zkrácený pracovní úvazek od srpna 2011], než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. prosince 2015
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu