21 Cdo 5309/2016
Datum rozhodnutí: 12.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5309/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobce Ing. W. B. , proti žalovanému P. H. , zastoupenému JUDr. Václavem Nohovcem, advokátem se sídlem v Plzni, náměstí T. G. Masaryka č. 418/25, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 10 C 173/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 15. dubna 2016, č. j. 11 Co 117/2016-213, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15.4.2016, č.j. 11 Co 117/2016-213, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť žalobce nebyl při podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo sepsáno advokátem, ani nebylo zjištěno, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Dovolatel ani přes usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 18.8.2016, č.j. 10 C 173/2013-253, potvrzené usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 16.9.2016, č.j. 11 Co 402/2016-261, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, ani přes usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 18.10.2016, č.j. 10 C 173/2013-269, které mu bylo doručeno dne 21.10.2016 a kterým byl vyzván ke zvolení advokáta pro sepis řádného odvolání a k zastupování před dovolacím soudem, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen; podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř. tak nebyla splněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. prosince 2016 JUDr. Roman Fiala předseda senátu