21 Cdo 5222/2016
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 5222/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně P. Š. , zastoupené Mgr. Janem Svobodníkem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sadová č. 2650/20, proti žalovanému BARD Czech Republic s. r. o. se sídlem v Praze 4, Táborská č. 619/46, IČO 28204158, zastoupenému JUDr. Markem Noskem, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Platnéřská č. 191/4, o 985 080 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 32/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2016 č. j. 23 Co 119/2016-70, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2016 č. j. 23 Co 119/2016-70 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k možnosti zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky nebo ji jiným způsobem jednostranně zrušit srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, který byl uveřejněn pod č. 35 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012 sp. zn. 21 Cdo 4394/2010, který byl uveřejněn pod č. 145 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu