21 Cdo 5206/2009
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 5206/2009-60


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce R. H. , zastoupeného JUDr. Boženou Čapkovou, advokátkou se sídlem v Turnově, Hluboká č. 279, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Turnově se sídlem v Turnově, Havlíčkovo náměstí č. 54, o určení nepřípustnosti prodeje zástavy, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 106/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. června 2009, č. j. 26 Co 206/2009-49, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 16. 6. 2009, č. j. 26 Co 206/2009-49, potvrdil usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 27. 4. 2009, č. j. 8 C 106/2008-44, kterým byla podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 26. 10. 2009, č. j. 8 C 106/2009-54, které nabylo právní moci dne 19. 11. 2009, byla žalobci pro dovolací řízení ustanovena zástupcem advokátka JUDr. Božena Čapková. Podáním ze dne 27. 11. 2009 ustanovená zástupkyně sdělila, že klient na její návrhy nepřistoupil a trvá na tom, aby celá tato jeho civilní záležitost byla v dovolacím řízení projednána , a že žádá tedy soud, aby zaslal spis Nejvyššímu soudu .

Protože marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, které bylo uveřejněno pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004), protože lhůta k podání dovolání uplynula dne 18. 8. 2003 (srov. § 240 odst. 1 a § 241b odst. 3 o. s. ř.) a protože dosud nebylo předloženo dovolání sepsané advokátem (srov. § 241 odst. 3 o. s. ř.), bylo dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce, jehož dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu