21 Cdo 5147/2016
Datum rozhodnutí: 02.12.2016
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř., § 241 o. s. ř.21 Cdo 5147/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně P. J. , proti žalované BRUSH SEM s.r.o. , se sídlem v Plzni, Edvarda Beneše č. 564/39, IČO 257 45 735, zastoupené JUDr. Martinou Lintnerovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Bezručova č. 153/9, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617 jako vedlejšího účastníka na straně žalované, zastoupené JUDr. Pavlem Roubalem, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášská č. 455/9, o náhradu škody na zdraví ve výši 1.500.000 Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 12 C 321/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. února 2016 č.j. 61 Co 38/2016-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.2.2016 č.j. 61 Co 38/2016-112.

Žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání. Protože žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobkyně ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 16.9.2016 č.j. 12 C 321/2013-163, neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2016 JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu