21 Cdo 5128/2016
Datum rozhodnutí: 05.01.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 5128/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně E.ON Energie, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, F.A.Gerstnera č. 2151/6, IČO 26078201, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Ovocný trh č. 1096/8, proti žalované I. Š. , zastoupené Mgr. Tomášem Petyovským, advokátem se sídlem v Brně, Bašty č. 413/2, o 68.874,30 Kč, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 16. září 2010 č.j. 60 Co 530/2009-506, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 60 Co 530/2009, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. ledna 2016 č.j. 4 Co 34/2015-157, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7.1.2016 č .j. 4 Co 34/2015-157 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce odnětí možnosti zastoupeného účastníka jednat před soudem v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.4.1996 sp. zn. 3 Cdon 810/96, uveřejněné pod č. 111 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2006 sp. zn. 26 Cdo 2440/2006, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.8.2000 sp. zn. 26 Cdo 2023/2000, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2000 sp. zn. 26 Cdo 1168/2000, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.6.2001 sp. zn. 26 Cdo 365/2000, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.8.1998 sp. zn. 23 Cdo 1552/98) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. ledna 2017 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu