21 Cdo 5097/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř., § 218 písm. b) o. s. ř.21 Cdo 5097/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně M. N. , proti žalovanému Ing. I. N. , zastoupenému JUDr. Martinem Krejzou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 6, Eliášova č. 922/21, o návrhu žalobkyně nazvaném jako 1. Návrh na soudní výkon rozhodnutí ohledně rozsudku č.j. 13 C 10/2011-22, 2. Žádost o náhradu mzdy a 3. Žádost o odpuštění soudních poplatků , a o náhradu mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 1331/2013-79, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2014, č. j. 39 Co 241/2014-167, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 3. 2014, č. j. 0 Nc 1331/2013-79, odmítl podání žalobkyně, podané u tohoto soudu dne 15. 11. 2013, doplněné podáním podaným dne 12. 12. 2013 (výrok I.), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 10. 2014, č. j. 39 Co 241/2014-167, usnesení soudu prvního stupně ve vztahu k návrhu žalobkyně (oprávněné) na výkon rozhodnutí ohledně nároku na úroky z prodlení z náhrady mzdy a ve výroku o nákladech řízení zrušil a věc v uvedeném rozsahu vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (výrok I.) a ve vztahu k návrhu na náhradu mzdy je změnil tak, že se podání neodmítá (výrok II.).

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2014, č. j. 39 Co 241/2014-167, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť k jeho podání není oprávněna (subjektivně legitimována), protože napadeným rozhodnutím bylo žalobkyni plně vyhověno, a nevznikla jí ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením rozhodnutí odvolacího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 1998, svazek 3, pod číslem 28, usnesení téhož soudu ze dne 1. února 2001, sp. zn. 29 Cdo 2357/2000, nebo ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 25 Cdo 3324/2013).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu