21 Cdo 5096/2014
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5096/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněných a) J. B., b) A. K. , c) L. M. , d) N. S. a e) J. J. , všech zastoupených JUDr. Pavlem Sadílkem, advokátem se sídlem v Plasech, Stará cesta č. 425, proti povinnému P. S. , pro 79.552,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 20 Nc 6318/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. září 2013, č. j. 26 Co 229/2013 - 53, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. září 2013, č. j. 26 Co 229/2013 - 53, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. prosince 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu