21 Cdo 5048/2015
Datum rozhodnutí: 15.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 55 odst. 1 písm. b) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 5048/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně M. C. , zastoupené JUDr. Klárou Schneiderovou, advokátkou se sídlem v Těchařovicích č. 7, proti žalované Obci Krabčice, se sídlem obecního úřadu v Krabčicích, Rovné č. 67, IČO 002 63 834, zastoupené Mgr. Ivanem Brambaškim, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 859/22, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 114/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. dubna 2015 č.j. 12 Co 189/2014-109, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Kláry Schneiderové, advokátky se sídlem v Těchařovicích č. 7.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8.4.2015 č. j. 12 Co 189/2014-109 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce výkladu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce z hlediska naplnění míry intenzity porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci a způsobu hodnocení míry této intenzity srov. ve vztahu k obsahově shodné dřívější právní úpravě rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28.6.1995 sp. zn. 6 Cdo 53/94 uveřejněný v časopise Práce a mzda č. 7-8, roč. 1996, nebo právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2001 sp. zn. 21 Cdo 379/2000, ke skutkovému vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem srov. při obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku práce například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21.11.1996 sp. zn. 2 Cdon 198/96, který byl uveřejněn v časopise Soudní judikatura roč. 1998 pod č. 35, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17.1.2001 sp. zn. 21 Cdo 1899/99 nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14.6.2012 sp. zn. 21 Cdo 4883/2010] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu