21 Cdo 50/2014
Datum rozhodnutí: 11.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 50/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce P. K., zastoupeného JUDr. Davidem Karabcem, advokátem se sídlem v Praze 8, Na Stráži č. 1306/5, proti žalovanému DHL Information Services (Europe) s. r. o. se sídlem v Praze 4, V Parku č. 2308/10, IČO 27080439, zastoupenému JUDr. Natašou Randlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 74/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2013, č. j. 23 Co 235/2013-132, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá. II: Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Nataši Randlové, advokátky se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2013, č. j. 23 Co 235/2013-132, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou jeho námitek je nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2014


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu