21 Cdo 4964/2015
Datum rozhodnutí: 02.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4964/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. M. , zastoupeného JUDr. Petrem Jahelkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Bílkova č. 132/4, proti žalovanému Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká č. 1024/11a, IČO 01312774, o předložení kupní smlouvy katastrálnímu úřadu , eventuálně o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 23. února 2011, č. j. 10 C 4/2010-127, a proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 23. června 2011, č. j. 15 Co 414/2011-166, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře pod sp. zn. 15 Co 414/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. července 2015, č. j. 4 Co 115/2015-69, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. července 2015, č. j. 4 Co 115/2015-69, není podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k zastavení řízení o návrhu účastníka na ustanovení zástupce (v daném případě pro odvolací řízení) pro nedostatek podmínky řízení, spočívající v překážce věci pravomocně rozhodnuté, srov. analogicky závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2011, sp. zn. 25 Cdo 803/2011, ze dne 17. července 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněného pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 19. března 2015, sp. zn. 30 Cdo 273/2015, ze dne 14. října 2015, sp. zn. 30 Cdo 1358/2015, a ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 32 Cdo 5181/2014], a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Namitka dovolatele, že jeho poměry se změnily k horšímu , neboť v rámci výkonu trestu odnětí svobody byl přeložen do Věznice Znojmo, která je značně vzdálená od jeho bydliště i od jednotlivých soudů, kde spor probíhá , není pro posouzení dané věci významná, a navíc byla uplatněna až v dovolacím řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu