21 Cdo 4928/2016
Datum rozhodnutí: 12.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 30 předpisu č. 292/2013Sb.21 Cdo 4928/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci péče o nezletilou K. N. , zastoupené Městskou částí Praha 11, se sídlem úřadu městské části v Praze 11, Ocelíkova č. 672/1, kolizním opatrovníkem, a nezletilého D. N. , zastoupeného Městskou částí Praha 11, se sídlem úřadu městské části v Praze 11, Ocelíkova č. 672/1, kolizním opatrovníkem, dětí matky Ing. A. N. , zastoupené JUDr. Janou Marečkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Ondříčkova č. 2361/16, a otce Mgr. J. N. , zastoupeného JUDr. Josefem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 3, Přemyslovská č. 2346/11, o určení výživného pro nezletilé, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 452/2011, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2016, č. j. 14 Co 251/2016-301, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, č. j. 14 Co 251/2016-301, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu