21 Cdo 4915/2014
Datum rozhodnutí: 15.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201321 Cdo 4915/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně Z. H. , proti žalované Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci se sídlem v Brně, Kobližná č. 70/4, IČO 00101494, zastoupené JUDr. Milošem Hejmalou, advokátem se sídlem v Brně, Malinovského náměstí č. 603/4, o náhradu mzdy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 207/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. července 2013 č.j. 15 Co 216/2013-269, takto:

Dovolání žalobkyně se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22.7.2013 č.j. 15 Co 216/2013-269, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 18.1.2013 č.j. 49 C 207/2000-244 o odmítnutí odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 10.10.2012 č.j. 49 C 207/2000-230 pro opožděnost, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)].

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. ledna 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu