21 Cdo 4912/2016
Datum rozhodnutí: 12.01.2017
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Cdo 4912/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci péče o nezletilou M. K. a nezletilého D. K. , oba zastoupeni městskou částí Praha 10 se sídlem Úřadu městské části Praha 10, jako kolizním opatrovníkem, dceru M. K. , zastoupené Mgr. Miroslavou Jelínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Týnská č. 21, a Ing. I. K. , o svěření do péče a o výživném, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 50 P 13/2007, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2016, č. j. 11 Co 209/2016-265, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2016, č. j. 11 Co 209/2016-265, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu