21 Cdo 4909/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218 písm. b) o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4909/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce D. Č. , zastoupeného JUDr. Jaromírem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská č. 378/1, proti žalovanému O.S.E. Security Consulting, s. r. o. se sídlem v Hodoníně, Plucárna č. 3560/1, IČO 26305305, zastoupenému JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Štefánikova č. 4083/14, o 742 356 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 96/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. května 2016 č. j. 49 Co 112/2014-491, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
K podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2016 č. j. 49 Co 112/2014-491, kterým byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 11. 12. 2013 č. j. 4 C 96/2008-329 ve výroku, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 318 176 Kč, a ve výrocích o nákladech řízení a o soudním poplatku a kterým byla věc v tomto rozsahu vrácena Okresnímu soudu v Hodoníně k dalšímu řízení, není žalovaný oprávněn, neboť usnesením odvolacího soudu bylo vyhověno jeho odvolání (žalovaný sám v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně toto rozhodnutí odvolacího soudu navrhoval), a žalovanému tak nevznikla (nemohla vzniknout) žádná újma na jeho právech, odstranitelná zrušením tohoto rozhodnutí dovolacím soudem, jehož se žalovaný domáhá (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné pod č. 28 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2000 sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné pod č. 138 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000).

Protože k podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu žalovaný není oprávněn, Nejvyšší soud České republiky jeho dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. listopadu 2016 JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu