21 Cdo 4900/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 4900/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného L. Š., proti povinnému B. V., o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení podaných povinným proti usnesením Okresního soudu Praha západ ze dne 23. dubna 2007, č.j. E 1641/2002-166, č.j. E 1641/2002-167, č.j. E 1641/2002-189, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2007, č.j. 29 Co 442, 443, 444/2007-201, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 0 Nc 1046/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2008, č. j. 20 Co 135/2008-34, takto:


Dovolání povinného se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolání povinného směřuje proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21.4.2008, č.j. 20 Co 135/2008-34, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 7.12.2007, č.j. 0 Nc 1046/2007-20, jímž byla zamítnuta žádost povinného o ustanovení zástupce. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř.


Z uvedeného vyplývá, že dovolání povinného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. dubna 2009


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu