21 Cdo 4876/2015
Datum rozhodnutí: 20.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 4876/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně D. P. , proti žalované České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, IČO 00551023, o 132.468,- Kč s příslušenstvím, o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost podaných žalobkyní proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 vyhlášenému při jednání konaném dne 16. prosince 2013, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 255/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2015 č.j. 12 Co 421/2014-214 (správně 12 Co 421/2014-195), takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.2.2015 č. j. 12 Co 421/2014-195 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.). Předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.) a pro ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.) dovolatelka nesplňuje, neboť se v této věci jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2015

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu