21 Cdo 4784/2015
Datum rozhodnutí: 20.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4784/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Invest Real Service s.r.o. se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Bořivojova č. 878/35, IČO 29022657, zastoupeného Mgr. Petrem Stejskalem, LL.M., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí č. 125/16, proti žalované Ing. V. M. , zastoupené Mgr. Miroslavem Filipským, advokátem se sídlem v Brně, Polní č. 780/92, o určení neúčinnosti darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 14 C 254/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2015 č.j. 49 Co 172/2015-78, takto:

Dovolání žalované se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2015 č.j. 49 Co 172/2015-78 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce přerušení řízení o odpůrčí žalobě podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. v případě, že v době rozhodování soudu o odpůrčí žalobě není pohledávka žalobce za dlužníkem ještě vymahatelná a že se žalobce domáhá přiznání této pohledávky v jiném řízení, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2001 sp. zn. 21 Cdo 2285/2000, který byl uveřejněn pod č. 12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.11.2008 sp. zn. 21 Cdo 5083/2007 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2014 sp. zn. 21 Cdo 2895/2014, která dopadají nejenom na situaci, kdy žalobcem je původní věřitel dlužníka, ale uplatní se rovněž v případě, že je žalobcem právní nástupce původního věřitele, který pohledávku vzniklou dříve, než dlužník provedl odporovaný právní úkon, nabyl až po jeho učinění] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože se tímto usnesením dovolacího soudu řízení ve věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých za dovolacího řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu