21 Cdo 4778/2015
Datum rozhodnutí: 18.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první a § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4778/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně Ing. Bc. M. K. Dis. , zastoupené JUDr. Zdeňkou Doležílkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Nové Bělé, Ovesná č. 356/7, proti žalované ČESKÉ TELEVIZI se sídlem v Praze 4 - Podolí, Na hřebenech II č. 1132/4, IČO 00027383, Televizní studio Ostrava se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Dvořákova č. 2892/18, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 121/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. dubna 2015, č. j. 16 Co 36/2015-186, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2015, č. j. 16 Co 36/2015-186, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalobkyně zpochybňuje skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu vychází, podstatou jejích námitek je nesouhlas s tím, jak odvolací soud provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 18. prosince 2015

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu