21 Cdo 4761/2014
Datum rozhodnutí: 16.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 55 odst. 1 písm. b) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 4761/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. I. L. , zastoupeného JUDr. Petrem Kotkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Anny Letenské č. 34/7, proti žalovaným Českým aeroliniím a.s., se sídlem v Praze 6, Letiště Ruzyně, Jana Kašpara č. 1069/1, IČO 457 95 908, zastoupeným Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Husova č. 242/9, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o určení, že pracovní poměr žalobce trvá, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 18 C 87/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013 č.j. 62 Co 485/2013-140, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. et Mgr. Aleny Vlachové, advokátky se sídlem v Praze 1, Husova č. 242/9. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.12.2013 č.j. 62 Co 485/2013-140 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění o porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Dovolání navíc není přípustné ani podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2001 sp. zn. 21 Cdo 379/2000, k otázce intenzity porušení pracovních povinností v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce, popřípadě též rozsudek ze dne 29.10.2008 sp. zn. 21 Cdo 3406/2007) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. ledna 2015
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu