21 Cdo 4757/2009
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b o. s. ř.
21 Cdo 4757/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce B. V. , o obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost, podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 28. června 2007, č. j. 5 C 520/94-292, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2007, č. j. 24 Co 475/2007-308, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 1002/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2009, č.j. 19 Co 82/2009-58, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 16.4.2009, č.j. 19 Co 82/2009-58, potvrdil usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 26.1.2009, sp. zn. 0 Nc 1002/2008-50,
kterým soud prvního stupně odmítl žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno
(a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu,
která mu byla doručena dne 30.7.2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2
věta první o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. června 2010
JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu