21 Cdo 4743/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.21 Cdo 4743/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně A. P. , proti žalovanému Z. B. , IČO 13065611, o 34.515,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 14 C 188/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. prosince 2015, č. j. 49 Co 404/2014-208, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2015, č. j. 49 Co 404/2014-208, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2016

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu